PPH Home Page

Firmy z Polski

Kancelaria Polska Prawna - Radca Prawny Malgorzata Milewska
ul. Pileckiego 110/41 Warszawa
011 48 22 407-6102
Dubrownik - Ganowski Spolka Partnerska Adwokatow
48/9 Ul. Ozimska,Opole 45-368
011 48 774 413 245
Piasecki Rafal - Kancelaria radcy Prawnego
ul. Zoltej Cizemki 3/4 Krakow 31-560
011 4812 346-1272
Uniwersytet Jagiellonski
 Gołębia 24, Kraków, Poland
 011 48 12 422 10 33
Uniwersytet Medyczny w Lodzi
Al. Kosciuszki 4 Lodz 90-419
 011 4842 432-21-13
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica
30 al. Mickiewicza Krakow 30-059
011 4812 617 4571
PolCanRent Global
Al. Krakowska 285 Warszawa, Poland 02-133
011-48-22-846-56-07    011-48-693-457-165
Polservice International Ltd.
357 Karen Park Cres.Mississauga, ON, L5A 3C8
416-821-2057