PPH Home Page

Sluzby miejskie

Sluzby miejskie

ODGARNIANIE ŚNIEGU

Sprzątanie śniegu sprzed domu jest obowiązkiem właściciela posesji. Emeryci mogą korzystać bezpłatnie z takiej usługi, wykonywanej przez służby komunalne.

• Main Roads (Metro), tel. (416) 338-SNOW(7669)

• Toronto & East York, tel. (416) 392-7768

• Etobicoke, York tel. (416) 338-1032

• North York, tel. (416) 338-9999

• Scarborough, tel. (416) 396-7372

• Mississauga, tel. (905) 615-7679

• Brampton, tel. (905) 874-2500

po godzinach, tel. (905) 458-3424

WYWÓZ ŚMIECI I MAKULATURY

• Toronto, tel. (416) 392-7742

• East York, tel. (416) 396-2800

• Etobicoke, tel. (416) 394-8350

• North York, tel. (416) 395-6205

• Scarborough, tel. (416) 396-7372

• Mississauga, tel. (905) 791-9499

• Region Peel, tel. (905) 791-9499

BLUE / GREY BOXES COLLECTION

Toronto, tel. (416) 392-0843

Mississauga, tel. (905) 791-9499

GREEN BIN PROGRAM


Informacja, tel. (416) 338-201

HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE

Informacja, tel. (416) 392-4330

Swiadectwa urodzen i zgonu

Birth / Death Certificates Informacja tel. (416) 325-8305, 1-800 461-2156
• Toronto, tel. (416) 392-7036
• East York, tel. (416) 397-4854
• Etobicoke, tel. (416) 394-8090
• North York, tel. (416) 395-7339
• Scarborough, tel. (416) 396-4302
• York, tel. (416) 394-2520
• Mississauga, tel. (905) 615-3198
• Brampton, tel. (905) 874-2100
Szczegółowe informacje znajdują się w internecie na stronie:
www.Ccr.gov.on.ca/mccr/english/births.htm
Jeśli chcemy zmienić nazwisko, należy skontaktować się z MINISTRY OF GOVERNMENT SERVICES
Office of The Registrar General tel. (416) 325-8305
MacDonald Block, 900 Bay St., 2 piętro, pokój M2-49, Toronto,
Informacje tel.1-800 461-2156
Formularze można otrzymać również w urzędach pocztowych i lokalnych biurach miejskich – Land Registry Offices.

Sluby cywilne

Marriage Certificates Informacja
• Toronto, tel. (416) 325-8305
• Mississauga, tel. (905) 896-5444
• Brampton, tel. (905) 874-2100
Śluby cywilne odbywają się w Civic Centres w specjalnie przygotowanych na tą okazję kaplicach. W sprawie rezerwacji terminów należy dzwonić:
• Toronto City Hall
100 Queen St. W, tel. (416) 392-1441
• East York
850 Coxwell Ave., tel. (416) 397-4854
• Etobicoke
399 The West Mall, tel. (416) 394-8090
• North York
5100 Yonge St., tel. (416) 395-7338
• Scarborough
150 Borough Dr., tel. (416) 396-7001
• York
2700 Eglington Ave. W., tel. (416) 394-2520
• Mississauga
300 City Centre Dr., tel. (905) 896-5000

Zwierzeta domowe

Każdy pies musi być zarejestrowany w: Toronto Humane Society
11 River St., Toronto, tel. (416) 392-2273
www.torontohumanesociety.com
Służba weterynaryjna i pogotowie dla rannych lub zabłąkanych zwierząt czynne jest przez 24 godziny. Można za niewielką opłatą zaadoptować psa, kota lub inne zwierzątko domowe.
ANIMAL CENTRES
• Toronto
West Region
146 The East Mall, tel. (416) 338-6271
North Region
1300 Sheppard Ave. W., tel. (416) 338-8723
East Region
821 Progress Ave., tel. (416) 338-7539
Central
2696 Eglinton Ave. W., tel. (416) 338-6281
South Region
Exhibition Pl., 140 Princes' Blvd., tel. (416) 338-6668
• Mississauga, 735 Central Pkwy. W., tel. (905) 896-5864
• Brampton, 475 Chrysler Dr., tel. tel. (905) 458-5800
Nieżywe zwierzęta zabierają służby ANIMAL SERVICES
• Toronto (24 godziny) tel. (416) 338-7297
• Mississauga tel. (905) 896-5864
Każdy pies musi być zarejestrowany w: Toronto Humane Society
11 River St., Toronto, tel. (416) 392-2273
www.torontohumanesociety.com
Służba weterynaryjna i pogotowie dla rannych lub zabłąkanych zwierząt czynne jest przez 24 godziny. Można za niewielką opłatą zaadoptować psa, kota lub inne zwierzątko domowe.
ANIMAL CENTRES
• Toronto
West Region
146 The East Mall, tel. (416) 338-6271
North Region
1300 Sheppard Ave. W., tel. (416) 338-8723
East Region
821 Progress Ave., tel. (416) 338-7539
Central
2696 Eglinton Ave. W., tel. (416) 338-6281
South Region
Exhibition Pl., 140 Princes' Blvd., tel. (416) 338-6668
• Mississauga, 735 Central Pkwy. W., tel. (905) 896-5864
• Brampton, 475 Chrysler Dr., tel. tel. (905) 458-5800
Nieżywe zwierzęta zabierają służby ANIMAL SERVICES
• Toronto (24 godziny) tel. (416) 338-7297
• Mississauga tel. (905) 896-5864